סוללה לבראווה ג'ט 240

מיועד לבראווה ג'ט 240.

189