הארכת אחריות נוספת של 3 שנים +iRobot Roomba i7/j7 + ערכה שנתית מתנה

הארכת אחריות נוספת של 3 שנים למכשיר, מעבר לשנת האחריות הקבועה על פי דין ולשנת האחריות הנוספת (הכפופה להרשמה באתר) + שנת אחריות נוספת עבור הסוללה

בכפוף לתקנון

1190